Clover 60

Clover 60 ger mycket värde för lite pengar. Perfekt för privat praktik och klinik, eftersom det omfattar ett brett utbud av protokoll och diagnostiska undersökningar från de djupa vaskulära studier för ytliga MSK skanningar.